Blauwhuiskwartier
 
  Beste belangstellende,

U heeft zich op onze website aangemeld als belangstellende voor het Blauwhuiskwartier. Graag stellen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het project. Via deze nieuwsbrief en later ook via de site, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Omgevingsvergunning
Zoals wij reeds in de laatste nieuwsbrief hebben aangegeven, is de aanvraag voor de omgevingsvergunning in december 2018 ingediend. Dit betreft de vergunning voor de appartementen (De Nieuwbouw), de loftwoningen (De Lofts), de starterswoningen (De Zuidvleugel) en de parkeergarage. Dit worden koopwoningen. Wij verwachten de vergunning eind april 2019 en houden u hiervan op de hoogte.
Voor de monumenten geldt een uitgebreidere procedure. De vergunning voor het Blauwhuis en de hofjeswoningen (De Noordvleugel) is in maart jl. aangevraagd. Dit worden huurwoningen. Wij verwachten de vergunning in september 2019.

Verkoop
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van de verkoop en het gereed maken van diverse middelen, zoals de website, brochures en contractuele verkoopstukken. De start verkoop plannen wij medio juni. Wij houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.

Start bouw
De start bouw staat gepland voor het najaar 2019. Als eerste wordt begonnen met de bouw van de appartementen. Indien alles volgens verwachting verloopt, kunnen de eerste bewoners in het vierde kwartaal van 2020 hun intrek nemen in het Blauwhuiskwartier.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ontwikkelteam Blauwhuiskwartier
 
 
Blauwhuiskwartier
Afmelden