Blauwhuiskwartier
 
  Beste belangstellende,

U heeft zich op onze website aangemeld als belangstellende voor het Blauwhuiskwartier. Graag willen wij u op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het Blauwhuiskwartier. Via deze nieuwsbrief en later ook via de site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Omgevingsvergunning
Na de nieuwbouwdag in het stadskantoor van Schiedam begin oktober, waar het plan enthousiast is ontvangen, hebben wij al onze energie gestoken in het uitwerken van de plannen voor de aanvraag omgevingsvergunning. Het betreft de appartementen, de loftwoningen in het voormalige postkantoor en de starterswoningen achter het Blauwhuis. Het is ons met hard werken gelukt de vergunning nog in 2018 in te dienen. Voor het Rijksmonument Blauwhuis verwachten wij de vergunning in het voorjaar 2019 te kunnen indienen.

Verkoop
Vanaf het begin van het nieuwe jaar gaan wij ons richten op het verkoopklaar maken van de plannen. Dit houdt in dat er goed presentatiemateriaal gemaakt wordt en dat de contractuele verkoopstukken voorbereid worden. Omdat dit zorgvuldig moet gebeuren, verwachten wij hier nog een paar maanden tijd voor nodig te hebben. In april/mei zal naar verwachting de verkoop officieel starten. Wij zullen u dan weer informeren.

Start bouw
Wij hopen in de zomer van 2019 met de bouw te kunnen starten. De eerste bewoners zullen in de tweede helft van 2020 hun intrek nemen in het Blauwhuiskwartier.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor nu wensen wij u namens ons team fijne dagen toe en een goed 2019.

Met vriendelijke groet,

Ontwikkelteam Blauwhuiskwartier
 
 
Blauwhuiskwartier
Afmelden